skip to Main Content
Menadzment Poslovnog Razvoja

Menadžment poslovnog razvoja

Menadžment poslovnog razvoja Menadžment poslovnog razvoja podrazumeva definisanje dugoročnih organizacionih strateških ciljeva, identifikaciju poslovnih prilika, planiranje pristupa potrebama, poznavanje tržišnih uslova i trendova u cilju razvoja novih proizvoda, usluga, njihove distribucije i atraktivnih ideja koje kreiraju jedinstvenu prodajnu ponudu, ostvaruju…

Continue reading
Brend Menadzment

Brend menadžment

Brend menadžment Brend označava kompleksni intelektualno emotivni doživljaj koji proizvod, marka, usluga i njegova osmišljena ličnost kreiraju. Brend menadžment počinje autentičnošću, suštinskim vrednostima, svrhom, misijom, vizijom, karakterom, predviđanjem fizičkih i emotivnih potreba. Nudi ekskluzivno upoznavanje, moć identifikacije, originalan jezik i…

Continue reading
Operacioni Menadžment

Operacioni menadžment

Operacioni menadžment Operacioni menadžment je multidisciplinarna poslovna oblast koja podrazumeva upravljanje procesima stvaranja, postavkom standarda, procedura i definisanjem izvršenja internih procesa za proizvodnju i distribuciju usluga. Uključuje aktivnosti planiranja, organizacije poslovanja, koordinacije, održavanja, logistike, kontrole radnih procesa i raspoloživih resursa,…

Continue reading
Menadžment Rizika

Menadžment rizika

Menadžment rizika Menadžment rizika kontinuirani je proces identifikacije, procene, analize i kontrole neizvesnog rizika, sa ciljem minimiziranja pretnji i maksimiliranja mogućnosti. Postavljanjem okvira shodno proporcijalnoj složenosti kompanije, organizacije i spoljnih mreža, upravljanjem strategijama izbegavanja, zadržavanja i prenošenja rizika budućih delanja,…

Continue reading
Strateski Menadzment

Strateški menadžment

Strateški menadžment Strateški menadžment je poslovna disciplina koja podrazumeva koordinaciju tehničkim i ljudskim resursima organizacije zarad ostvarenja postavljenih dugoročnih poslovnih ciljeva. Podrazumeva planiranje, analizu, procenu, kontrolu i evaluaciju svih koraka delovanja, u skladu sa brendom, definisanom vizijom, misijom, vrednostima i…

Continue reading
Back To Top