skip to Main Content
Internet Marketing - Digitalni Marketing
Internet Marketing - Digitalni Marketing

Internet marketing – Digitalni marketing

Digitalni marketing ili internet marketing je marketinška oblast koja se odnosi  na oglašavanje putem digitalnih kanala, web lokacija, pretraživača, društvenih medija i mobilnih aplikacija u cilju ostvarenja komunikacije sa trenutnim, potencijalnim kupacima i povećanja poslovanja. Širokim spektrom taktika i sredstava, kreira online strategije brendiranja, promocije kompanije na internetu, povezuje auditorijum na pravom mestu u pravom trenutku i omogućava vidljivost rezultata u realnom vremenu.

Zasnovan na korišćenju adekvatnih alatki i tehnika raspoloživih resursa, online marketing razvija direktnu komunikaciju sa korisnicima, kreira strategije promocije autentičnog sadržaja, razvija svesti o brendu i porast prometa dobara i usluga, izazivajući oduševljenje trenutnih i potencijalnih kupaca. Efikasna strategija postiže identifikaciju trendova i obrazaca ponašanja, omogućava praćenje navika potrošača i izbegava prazan hod pažljivim upravljanjem prodajnim ciklusom. Promovisanje proizvoda, brenda putem osmišljenih inovativnih kampanja preko društvenih mreža, web sajtova, SEO optimizacije (Google AdWords kampanja, E – pošte, online odnosa s javnošću, pokreće internet saobraćaj i usmerava potrošače na atraktivan sadržaj u cilju promocije, medijske pokrivenosti, mogućnosti ostvarenja povećanja profita i porasta poslovanja.

Sredstva digitalnog marketinga pokreću i vode interaktivnu, neposrednu komunikaciju između pošiljaoca poruke i recipijenta u najkraćem vremenskom roku, formiraju pozitivnu sliku i pozivaju na akciju. Koriste spoznaju potrebe auditorijuma za brendovima od poverenja, personalizuju komunikaciju i prilagođavaju relevantne prodajne ponude specifičnim preferencijama. Pregledom želja i očekivanja, poznavanjem kanala obraćanja, produktivnih načina prenošenja propagandnih poruka digitalnim saobraćajem i kreativnim strategijama naši stručnjaci ostvaruju emotivnu uključenost i konzistentna iskustva, vladajući virtuelnim prostorom i navodeći na odluku o kupovini.  J

Ukoliko želite da razvijete postojeći ili lansirate novi brend, proizvode i usluge, uspešno plasirate jedinstveni prodajni predlog kanalima digitalinih medija, zaintrigirate tržište, ostvarite mogućnost konkurentske prednosti, povećanje poslovanja i profitablnosti, kontaktirajte nas i zakažite sastanak sa našim ekspertima.

Back To Top