skip to Main Content
Drustveno-odgovorni Marketing
Drustveno-odgovorni Marketing

Društveno odgovorni marketing

Društveno odgovorni marketing sredstvo je proizvodnje u interesu dugoročne dobrobiti društva, podrazumeva kreiranje pozitivne slike, etičko ponašanje i privlačenje potrošača putem promocije zarad povećanja socijalne svesti, produktivnosti i ostvarenja profita.
Preduzima moralne akcije, podstičući pozitivan uticaj zainteresovanih strana, zaposlenih, potrošača i poslovne zajednice. Zasniva se na odgovornosti, poštenju, vrednostima i principima standarda zajedničke istine u komunikaciji i oglašivačkom senzacionalizmu.

Društvena odgovornost kompanije rezultira samoodrživošću, lojalnošću zaposlenih, klijenata i favorizovanjem etičkog ponašanja javnih politika. Usmerava efekat uticaja marketinških aktivnosti na društvo, podstiče etički i društveno odgovorni obrazac ponašanja, prati promene tržišnih trendova, društvenih vrednosti i predviđa dugoročne odlike donošenja odluka ostvarujući ciljeve kompanije. Strategije širenja socijalne svesti kroz ostvarenje individualnog i opšteg, materijalnog i nematerijalnog profita, balansiranje odnosa profitnih i društveno korisnih aktivnosti preduzeća i različitih etičkih uverenja pojedinaca, poboljšavaju i unapređuju biznis.

S obzirom na nemogućnost zadovoljenja potreba celokupne poslovne zajednice, društveno svesni marketing obrađuje filozofije zasnovane na inovativnim idejama i dugoročnoj vrednosti u okviru ciljne industrije. Uticaj odabranog auditorijuma utiče na opšti auditorijum, vraća uložena dobra i investicije pokretača kampanje. Poboljšanje proizvoda i usluga pospešuje prenosivo iskustvo za korisnike, unapređuje strategije, javne politike i perspektivu pozicioniranja ličnosti brenda. Znanjem da vrednost kupca povećava vrednost kompanije, moralnim kompasom, dobrom voljom, građenjem poželjne reputacije i kvalitetom, naši stručnjaci ostvaruju sigurnost, upečatljivu atraktivnost i prodajni trijumf. Etikom u marketingu, poslovanju i svesnošću moralnog sadržaja organizacije, ispunjavaju odgovornost, ostvaruju dugoročne zainteresovane strane i postižu uspešnost.

Ukoliko želite da razvijete ili unapredite poslovanje strategijom širenja socijalne svesti, balansiranjem odnosa profitnih i društveno odgovornih aktivnosti u cilju postizanja dugoročno zainteresovanih strana, uspešnosti i profitabilnosti kompanije, kontaktirajte nas i zakažite sastanak sa našim ekspertima.

Back To Top