skip to Main Content
Menadzment Poslovnog Razvoja
Menadzment Poslovnog Razvoja

Menadžment poslovnog razvoja

Menadžment poslovnog razvoja podrazumeva definisanje dugoročnih organizacionih strateških ciljeva, identifikaciju poslovnih prilika, planiranje pristupa potrebama, poznavanje tržišnih uslova i trendova u cilju razvoja novih proizvoda, usluga, njihove distribucije i atraktivnih ideja koje kreiraju jedinstvenu prodajnu ponudu, ostvaruju konkurentsku prednost i omogućavaju pozitivan rast.

Razvoj poslovanja kroz  inovativnost različitih aspekata jedinstvene ponude  odnosi se na vrednosti, korišćenje rapoloživih resursa, strateški menadžment, brend menadžment, operacioni menadžment, tradicionalni, digitalni internet marketing i umrežavanje. Razvoj poslovanja stvaranjem dugoročnih vrednosti stabilno i dosledno razvija organizaciju, a definisanom demografijom i stilom života jednog tržišta, stvara mogućnost proširivanja na druga i otvara spektar potencijalnih saradnji. Upravljanje timom, odnosi sa zaposlenima, postojećim i novim klijentima, partnerima, javnošću, izradnja temeljnih, stabilnih odnosa zasnovanih na poštovanju i poverenju, pokreće motivaciju i dovodi do uspešnog razvijanja biznisa.

Poslovni razvoj podrazumeva dizajniranje i implementaciju inovativnih ideja, poduhvata u različitim okruženjima, poznavanje aktuelnih i relevantnih alatki, istraživanje, prikupljanje i analizu podataka, tehnologija, trendova i rizika. Postavljanje cljeva, vremenskih rokova, upravljanje rizikom, timovima, kreiranje budžeta i delegiranje konkretnih organizacionih zadataka. Inovativne ideje naših stručnjaka, veština komunikacije, samopouzdanje, poverenje, spremnost na izazove i osluškivanje otvorenog uma promišljeno odgovara na određene potrebe unutrašnjeg i spoljašnjeg okruženja. Pregovaračkim, strateškim veštinama, razumevanjem, kreativnim razmišljanjem i taktičkim pristupom kreira se umetnost jedinstvenog stila i jezika. Kombinacijom interakcije snaga i energija, s pečatom elegantne jednostavnosti, sigurnim pristupom izazovima kompleksnog tržišta i realizacijom originalnih, inovativnih rešenja, praksa potvrđuje mogućnost rasta i ostvarenje konkurentske prednosti.

Ukoliko želite da razvijete postojeće ili nove proizvode i usluge, osnažite unutrašnji tim, proširite spoljašnji, steknete nove klijente, spremno odgovorite na potrebe tržišta, ostvarite mogućnost rasta i konkuentsku prednost, kontaktirajte nas i zakažite sastanak sa našim ekspertima.

Back To Top