skip to Main Content
Operacioni Menadžment
Operacioni Menadžment

Operacioni menadžment

Operacioni menadžment je multidisciplinarna poslovna oblast koja podrazumeva upravljanje procesima stvaranja, postavkom standarda, procedura i definisanjem izvršenja internih procesa za proizvodnju i distribuciju usluga. Uključuje aktivnosti planiranja, organizacije poslovanja, koordinacije, održavanja, logistike, kontrole radnih procesa i raspoloživih resursa, u cilju uspešnog pretvaranja inputa u autpute i povećanja profitabilnosti kompanije.

Analizama i merenjem društvenih procesa, bavi se prioritetizacijom i izvršavanjem kratkoročih operacija kao sredstvom realizacije strateškog menadžment, dugoročno postavljenih poslovnih ciljeva i vizije kompanije. Zajedno sa tradicionalnim, digitalnim marketingom i finansijama osigurava pospešivanje rukovanja materijalnim i nematerijalnim resursima. Kompetentno vođenje i delanje fokusirano na rešavanje svakodnevnih zahteva unutrašnjeg sistema reaguje i sprečava mogućnost neuspeha.

Operaciono upravljanje obavlja se kroz napore svih sektora kompanije ili organizacije, pri čemu je potencijal organizacionih sposobnosti operacionog menadžera ključan za proizvodni kapacitet i kvalitet koji maksimizira efektivnost i efikasnost. Upravljanje operacijama zahteva poznavanje širokog spektra disciplina, tehnologija, ljudskih resursa, razumevanje globalnih trendova i pažljivo razmatranje strateškog , brend menadžmenta, menadžmenta rizika i poslovnog razvoja.

Menadžment operacija putem utvrđenih strateških politika, definisanih ciljeva i predviđenih potencijala, pridržava se standardizovanih principa i postiže željene rezultate uspešnosti. Naši eksperti specifičnim znanjima i veštinama dosledno rukovode optimizacijom relevantnih tehnologija određene industrije i tehnikama rada kroz kreativna rešenja, koja kao pokretačka i održiva snaga dovode do vrhunske produktivnosti.

Ukoliko želite uspešnu realizaciju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, proizvodnje i distribucije komanije/organizacije, izgradnju internog sistema koji vodi do vrhunske produktivnosti  i povećanja profitabilnosti, kontaktirajte nas i zakažite sastanak sa našim ekspertima.

Back To Top