skip to Main Content
Strateski Menadzment
Strateski Menadzment

Strateški menadžment

Strateški menadžment je poslovna disciplina koja podrazumeva koordinaciju tehničkim i ljudskim resursima organizacije zarad ostvarenja postavljenih dugoročnih poslovnih ciljeva.

Podrazumeva planiranje, analizu, procenu, kontrolu i evaluaciju svih koraka delovanja, u skladu sa brendom, definisanom vizijom, misijom, vrednostima i razradom različitih scenarija budućeg poslovnog razvoja organizacije, u cilju postizanja željenih rezultata i izbegavanja rizika.

Pročitajte više o menadžmentu rizika

Strateški menadžment doprinosi savladavanju brojnih faktora nestabilnosti iz okruženja, uočavanjem mogućnosti, preciziranjem opasnosti, pronalaženjem odgovarajućih preventivnih rešenja, biznis strategija i spremnosti na reagovanje u nepredviđenim situacijama. Sastoji se iz skupa odluka i akcija koje menadžer preudzima u cilju postizanja rezultata organizacionih performansi i konkurentske prednosti. Sadrži analizu internih i eksternih snaga i slabosti, formulisanje plana delovanja, odluku o preciznim strateškim rešenjima i evaluaciju radi ostvarenja uspeha. Implementira se kroz kreiranje programa, budžeta i politika za zadvoljenje menadžerskih, finansijskih, ljudskih resursa i operativnih ciljeva. Ključnim konceptom strateškog upravljanja, unutrašnjom i spoljašnjom analizom organizacije se prilagođavaju promenljivoj tehnologiji i tržištu u razvoju. Sistematična analiza faktora povezuje kompaniju i konkurenciju i obezbeđuje osnovu za održavanje optimalnih praksi upravljanja.

Pročitajte više o operacionom menadžmentu

Naš tim stručnjaka koristi spektar znanja i veština u kreativnom poslovanju koje pruža široku perspektivu i bolje razumevanje povezanosti zaposlenih sa celokupnim organizacionim poslovnim planom. Umetnost upravljanja organizacijom i zaposlenima maksimizira sposobnost postizanja  poslovnih ciljeva. Zaposleni postaju pouzdaniji, posvećeniji i zadovoljniji identifikacijom sa svakim organizacionim zadatkom, uviđaju promene u internoj i eksternoj okolini, prihvataju ih i spemno se suočavaju s njima. Prihvatanjem zajedničke odgovornosti i etike poslovanja, rad postaje efektivniji i efikasniji.

Ukoliko želite stabilnu, samoodrživu kompaniju/organizaciju, spremnu za izazove interne i eksterne okoline i postizanje konkurentske prednosti, kontaktirajte nas i zakažite sastanak sa našim strateškim ekspertima.

Back To Top