skip to Main Content
Tradicionalni Marketing
Tradicionalni Marketing

Tradicionalni marketing

Tradicionalni marketing koristi konvencionalne metode za oglašavanje i promociju zarad postizanja željenog cilja poslovanja, prodaje proizvoda i usluga. Kreiranje proizvoda, formiranje cene, uspostavljanje distribucije, prodajnog mesta i profila proizvoda atraktivnog za kupce, osnovni su elementi oglašavanja putem tradicionalnih kanala delovanja, direktne prodaje, štampe, radija, televizije, reklama i štampanih materijala.

Strategije offline marketinga podstiču interakcije, poboljšavaju povraćaj investicija, prenose trenutnim i potencijalnim potrošačima karakteristike i identitet brenda, identifikuju targetirani auditorijum, ponašanje, predviđaju i stvaraju potrebe, želju za posedovanjem i pokreću stvaranja emotivne veze navodeći na odluku o kupovini. Ubedljiva priča, ključna je alatka moći internog povezivanja organizacije i slanja atraktivne propagandne poruke tržištu. Poznavanje određene industrije, proizvoda, usluge,  medija i željenih potrošača, ciljne grupe, početna je pretpostavka uspešnosti.

Tradicionalni marketing koristi autentičnost odabranog medija, jezika, slabosti i mogućnosti, određuje odabir sadržaja i kompleksnost poruke, svesno prihvatajući da jedan medij ne zamenjuje, već se naslanja i dela od nedostataka drugog. Razlike i sličnosti, komparativna analiza i karakteristike mas medija polazište su za kreiranje propagandne kampanje. Čin kupovine kratkoročnog je karaktera i ne garantuje ponavljanje događaja. Otkrivanje i nuđenje načina zadovoljenja ljudske potrebe dugoročno obezbeđuje stalnog konzumenta, publicitet, povećanje poslovanja ili konkurentsku prednost.

Razumevanje, jasan izraz, informisanost, atraktivnost i pamćenje kreativne poruke mera su uspešnosti kojom se ideja prenosi. Izučavanjem mogućih želja i potreba potrošača, efektivnim, efikasnim poznavanjem, korišćenjem slabosti i nedostataka pretočenih u mogućnosti i šanse, odabirom različitih medija, kreiranjem i doslednim sprovođenjem domišljene strategije, naši stručnjaci smelo promovišu poslovanje, unose promene zasnovane na kreativnim idejnim rešenjima, stiču poverenje korisnika i razvijaju uticajnu moć.

Ukoliko želite da razvijete postojeći ili lansirate novi brend, proizvode i usluge, uspešno plasirate jedinstveni prodajni predlog korišćenjem tradicionalnih medija, zaintrigirate tržište, ostvarite mogućnost konkurentske prednosti, povećanje poslovanja i profitablnosti, kontaktirajte nas i zakažite sastanak sa našim ekspertima.

Back To Top